SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Pedagogu profesionālajai kompetencei
Bērnu tiesību aizsardzība pedagogiem
        

Mērķa auditorija

Izglītības iestāžu pedagogi


Mācību rezultāts

Pedagogi zina aktualitātes bērnu tiesību aizsardzības sistēmā un normatīvajos aktos; ir izpratne par bērnu un vecāku tiesībām un pienākumiem; prot atšķirt vardarbības veidus un atpazīt vardarbības pazīmes; zina, kā rīkoties, lai nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību un vardarbības risku mazināšanu.

Mācību programma izstrādāta saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1. panta otro daļu un MK noteikumu nr. 173 (01.04.2014.) prasībām. Programma saskaņota ar pašvaldību.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 25 - 30 izglītojamajiem. Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus. Metodes - lekcija, diskusija, gadījumu analīze, labās prakses piemēri. Mācību ilgums - 8 mācību stundas.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā EUR 12.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012152;
e-pasts: inta.leilande@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties