SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Skaistumkopšanas uzņēmumam

Jaunais kursu katalogs pieejams testa režīmā.

Skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības
        

Saistībā ar izmaiņām MK noteikumos Nr. 631 "Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai", kas stājas spēkā 2018. gada 19. oktobrī, programmā gaidāmas izmaiņas.

Mērķa auditorija

Ikviens interesents, kurš ir iesaistīts skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanā.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas par prasībām atsevišķu normatīvo aktu ievērošanā, attiecībā uz kosmētiskā kabineta un frizētavu telpām, iekārtām un darba piederumiem, par higiēnas un nekaitīguma prasībām saimnieciskās darbības veikšanai skaistumkopšanas pakalpojuma piedāvāšanā, par telpu, iekārtu un darba piederumu uzturēšanas un dezinfekcijas kārtību, par prasībām apkalpojošam personālam.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums - 11 mācību stundas, kas tiek organizētas divās dienās. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Nodarbībās tiek izmantotas lekcijas, praktiski uzdevumi, pieredzes, piemēru un dokumentu analīze, situāciju analīze, diskusijas.

Izgītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 60.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Kursu grafiks
Kursa nosaukums Nodarbību sākums un laiks

Skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības

4. aprīlī
C., pl.10:00-14:30
Otrā nodarbība 11.04.
Pieteikties
Atgriezties