SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Skaistumkopšanas uzņēmumam

Jaunais kursu katalogs pieejams testa režīmā.

Higiēnas prasības skaistumkopšanas jomā
        

Saistībā ar izmaiņām MK noteikumos Nr. 631 "Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai", kas stājas spēkā 2018. gada 19. oktobrī, programmā gaidāmas izmaiņas.

Mērķa auditorija

Ikviens interesents, kurš ir iesaistīts skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanā.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas par prasībām atsevišķu normatīvo aktu ievērošanā, attiecībā uz kosmētiskā kabineta un frizētavu telpām, iekārtām un darba piederumiem, par higiēnas un nekaitīguma prasībām saimnieciskās darbības veikšanai skaistumkopšanas pakalpojuma piedāvāšanā, par telpu, iekārtu un darba piederumu uzturēšanas un dezinfekcijas kārtību, par prasībām apkalpojošam personālam.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums - 4 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Nodarbībās tiek izmantotas lekcijas, praktiski uzdevumi, pieredzes, piemēru un dokumentu analīze, situāciju analīze, diskusijas.

Izgītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 30.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties