SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Jautājumi, kuri jāuzdod sev pirms publiskas uzstāšanās
        

Mērķa auditorija

Vadošie darbinieki, pārdošanas speciālisti, politiķi, nevalstisko organizāciju līderi, kultūras darbinieki, ierēdņi, biroja darbinieki, izglītības darbinieki, studenti, ikviens interesents.


Mācību rezultāts

Gūtas prasmes, kas dod iespēju izvairīties no dažādām kļūdām, gatavojot publisku uzstāšanos. Apgūta „domu kartes” veidošanas stratēģija un prasme analizēt informācijas uztveri ietekmējošos faktorus.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums - 4 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: video treniņi, lekcijas, praktiskie uzdevumi, problēmu risināšana, diskusijas.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 30.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties