SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Pedagogu profesionālajai kompetencei
Astronomijas jautājumi fizikas un dabaszinību stundās, izmantojot IKT un kritiskās domāšanas pieeju
        

Mērķa auditorija

Vispārējās izglītības fizikas un dabaszinību pedagogi.


Mācību rezultāts

Fizikas un dabaszinību pedagogiem nepieciešamas zināšanas un prasmes par atbilstošām mācību metodēm un paņēmieniem astronomijas jautājumu integrēšanai fizikas un dabaszinību stundās. Kursu programmā pedagogus iepazīstinās ar IKT un kritiskās domāšanas pieejas izmantošanas iespējām astronomijas jautājumu mācīšanā fizikas un dabaszinību stundās.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa organizācija un metodes

Lekcija, prezentācijas, diskusijas, praktiskie darbi. Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 20 - 25 izglītojamajiem.

Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus. Mācību ilgums 12 mācību stundas.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā EUR 24.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012152;
e-pasts: sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties