SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Pedagogu profesionālajai kompetencei
Mūsdienīgas darba formas lasītprasmes attīstīšanai sākumskolā
        

Mērķa auditorija

Pirmsskolas un sākumskolas pedagogi.


Mācību rezultāts

Pedagogiem nepieciešamas zināšanas un prasmes par lasītprasmes attīstīšanu gan teorētiskā, gan praktiskā līmenī, apgūstot dažādus jaunus metodiskos paņēmienus un darba formas, izmēģinot tos praktiskā darbībā. Kursu programmā pedagogus iepazīstinās ar lasītprasmes līmeņa noteikšanas iespējām, lasītprasmes jēdzienu, tā interpretāciju 21. gadsimtā, režijas pamatnostādņu pielāgošanu un izmantošanu lasītprasmes attīstīšanā, tendencēm jaunākajā Latvijā izdotajā bērnu literatūrā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa organizācija un metodes

Lekcija, prezentācijas, praktiskie darbi. Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 20 - 25 izglītojamajiem.

Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus. Mācību ilgums 12 mācību stundas.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā EUR 19.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012152;
e-pasts: sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties