SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Pedagogu profesionālajai kompetencei
Pedagoģiskā palīdzība un atbalsta pasākumi skolēniem ar mācīšanās traucējumiem pamatskolā
        

Mērķa auditorija

Vispārējās izglītības pedagogi


Mācību rezultāts

Kursu programmā pedagogus iepazīstinās ar skolēnu mācīšanās traucējumiem – disleksiju, disgrafiju un diskalkuliju, lai prastu atpazīt un sniegt profesionālu palīdzību mācību stundās. Pedagogi iepazīsies ar mācību traucējumu ietekmi uz skolēnu uzvedību, saistību ar citiem mācību priekšmetiem. Pedagogi pratīs izstrādāt skolēna spējām atbilstošus individuālos izglītības plānus.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa organizācija un metodes

Lekcija, prezentācijas, grupu darbs. Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 25 - 30 izglītojamajiem.

Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus. Mācību ilgums 12 mācību stundas.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā EUR 17.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012152;
e-pasts: sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties