Jaunais kursu katalogs pieejams testa režīmā.

Prezentēšanas un uzstāšanās prasmju veicināšana izglītības procesā
        

Mērķa auditorija

Vispārizlītojošo, profesionālo un interešu izglītības pedagogi.


Mācību rezultāts

Gūs prasmes veidot interesantu un saistošu prezentāciju, iegūs stabilitāti un pārliecību par savām prezentēšanas un publiskās uzstāšanās spējām, apgūs publiskās runas elementus, kas palīdz kontrolēt prezentācijas gaitu, vadīt auditorijas uzmanību vēlamajā virzienā un sasniegt uzstāšanās mērķi. Pratīs sniegt atbalstu skolēniem kvalitatīvu prezentāciju sagatavošanā un vadīšanā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Lekcija, prezentācijas, interaktīvi vingrinājumi, situāciju izspēle, video analīze. Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupā 12 izglītojamie.

Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus. Mācību ilgums - 8 mācību stundas.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā EUR 16.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012152;
e-pasts: sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties