Jaunais kursu katalogs pieejams testa režīmā.

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā
        

Mērķa auditorija

Vispārējās, profesionālās un interešu izglītības pedagogi.


Mācību rezultāts

Pedagogiem nepieciešamas zināšanas par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā. Tiks pilnveidotas prasmes, kas nepieciešamas pedagogiem, kuri strādā ar bērniem, zināšanas, kā rīkoties, lai nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību un vardarbības risku mazināšanu izglītības iestādē.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Lekcija, prezentācija, diskusija un situāciju analīze.

Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus. Mācību ilgums - 8 mācību stundas.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā EUR 14.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63012153;
e-pasts: inta.leilande@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Kursu grafiks
Kursa nosaukums Nodarbību sākums un laiks

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā

21. novembrī
pl. 13:00
Pieteikties
Atgriezties