SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Pedagogu profesionālajai kompetencei
Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā pedagogiem
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās un interešu izglītības pedagogi.


Mācību rezultāts

Pedagogiem nepieciešamas zināšanas par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā. Tiks pilnveidotas prasmes, kas nepieciešamas pedagogiem, kuri strādā ar bērniem, zināšanas, kā rīkoties, lai nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību un vardarbības risku mazināšanu izglītības iestādē.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa organizācija un metodes

Lekcija, prezentācija, diskusija, situāciju analīze.

Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus. Mācību ilgums 12 mācību stundas.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā EUR 17.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63012153;
e-pasts: inta.leilande@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties