Esošais piedāvājums un norādītās cenas ir spēkā līdz 31.augustam.

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā
        

Mērķa auditorija

Pirmsskolas, vispārējās, profesionālās un interešu izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki


Mācību rezultāts

Izglītības iestāžu vadītājiem un vietniekiem nepieciešamas zināšanas par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā, normatīvajā regulējumā. Gūta izpratne par bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pamatprincipiem atbilstoši starptautiskajām Latvijas tiesību normām. Zina, kā rīkoties, lai nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību un vardarbības risku mazināšanu izglītības iestādē. Pilnveidota izpratne par skolas un ģimenes sadarbību bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Lekcija, prezentācija, diskusija un situāciju analīze.

Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus. Mācību ilgums - 40 mācību stundas.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā EUR 92.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63012153;
e-pasts: inta.leilande@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties