SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Pedagogu profesionālajai kompetencei
Uzvedības traucējumi - dusmas un agresīva uzvedība
        

Mērķa auditorija

Sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas pedagogi


Mācību rezultāts

Pedagogi iepazīsies ar paņēmieniem, kuri var skolēniem novērst ar dusmām saistīto slikto uzvedību. Uzzinās par intervencēm, kas palīdz skolēniem savaldīt dusmas. Iepazīsies ar piemēriem, kā darboties ar skolēniem, kuriem ir problēmas savaldīt dusmas. Apgūs un izmēģinās jaunas klases vadības stratēģijas.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Kursu programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa organizācija un metodes

Lekcija, grupu darbs, praktiski uzdevumi. Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 25 - 40 dalībniekiem. Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.

Mācību ilgums 10 mācību stundas.


Maksa

Vienam studentam grupā EUR 20.00


Informācija un pieteikšanās

tālr. 63082101, 63012152;
e-pasts: sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties