Esošais piedāvājums un norādītās cenas ir spēkā līdz 31.augustam.

Koučinga metodisko paņēmienu izmantošana komunikācijas procesā
        

Mērķa auditorija

Pamatizglītības pedagogi, klases audzinātāji


Mācību rezultāts

Programma ir veidota, lai paplašinātu skolotāju zināšanas par koučinga izmantošanas iespējām komunikācijas procesā. Realizācijas procesā skolotāji iegūs un nostiprinās zināšanas par koučinga pamatprincipiem un filozofiju, identificēs koučinga izmantošanas iespējas, apgūs prasmes un iemaņas koučinga metožu izmantošanai praksē un veidos metodisko paņēmienu kopu, kuru izmantot praktiskā darbībā savā skolā un klasē.

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Lekcija, darbs grupās, praktiski uzdevumi. Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 20 dalībniekiem.

Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.

Mācību ilgums - 8 mācību stundas.


Maksa

Vienam studentam grupā EUR 17.00


Informācija un pieteikšanās

tālr. 63082101, 63012152;
e-pasts: sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes 33, Jelgava, LV-3001

 

Atgriezties