SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Pedagogu profesionālajai kompetencei
Sadarbības un klasvadības kompetenču attīstīšana mācību procesa pilnveidei
        

Mērķa auditorija

Vispārējās izglītības skolotāji


Mācību rezultāts

Skolotāji pilnveido savstarpējās sadarbības un klasvadības kompetences, gūst izpratni par kompetenču pieejā balstītu mācīšanos, pilnveido prasmi veikt stundas analīzi un sniegt atgriezenisko saiti pēc stundas vērošanas, vadīt atklātās stundas, seminārus, skolotāju sadarbības grupas, veidot sadarbību starp kolēģiem, sniegt individuālas konsultācijas citiem pedagogiem par sadarbības un klasvadības jautājumiem mācību procesā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Kursu programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa organizācija un metodes

Lekcija, diskusija, praktiski vingrinājumi, prezentācija. Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 20-25 dalībniekiem.

Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.

Mācību ilgums 54 mācību stundas.


Maksa

Vienam studentam grupā EUR 82.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012152;

e-pasts: sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv; www.zrkac.lv;

Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties