SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Pedagogu profesionālajai kompetencei
Pētniecības kompetences attīstīšana mācību procesa pilnveidei
        

Mērķa auditorija

Klases audzinātāji


Mācību rezultāts

Skolotāji pilnveido sagatavotību skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā un konsultēšanā, pētnieciskās darbības organizēšanā mācību stundās. Gūst izpratni par kompetenču pieejā balstītu mācīšanos, pilnveido prasmi veikt stundas analīzi un sniegt atgriezenisko saiti pēc stundu vērošanas, vadīt atklātās stundas, seminārus, sadarbības grupas, sniegt atbalstu citiem skolotājiem pētnieciskās darbības organizēšanā mācību procesā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Kursu programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa organizācija un metodes

Lekcija, praktiski vingrinājumi, darba analīze, prezentācija. Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 20-25 dalībniekiem.

Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.

Mācību ilgums 54 mācību stundas.


Maksa

Vienam studentam grupā EUR 82.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012152;

e-pasts: sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv; www.zrkac.lv;

Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties