SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Pedagogu profesionālajai kompetencei
Digitālās kompetences attīstīšana mācību procesa pilnveidei
        

Mērķa auditorija

Vispārējās izglītības skolotāji


Mācību rezultāts

Skolotāji pilnveido digitālo kompetenci, gūst izpratni par kompetenču pieejā balstītu mācīšanos,  pilnveido prasmi veikt mācību stundas analīzi un sniegt atgriezenisko saiti pēc stundas vērošanas, vadīt atklātās stundas, seminārus, skolotāju sadarbības grupas, veikt sadarbību ar kolēģiem, sniegt individuālas konsultācijas par jēgpilniem digitāliem risinājumiem mācību procesā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Kursu programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa organizācija un metodes

Lekcija, praktiski vingrinājumi,  darba analīze, prezentācija. Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 15 - 20 dalībniekiem. Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.

Mācību ilgums 54 mācību stundas.


Maksa

Vienam studentam grupā EUR 82.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012152;

e-pasts: sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv; www.zrkac.lv;

Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties