SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Angļu valoda
Angļu valoda apkalpojošās nozares darbiniekiem pamata līmenis (Profesionālās pilnveides izglītības programma)
        

Mērķa auditorija

Apkalpojošā nozarē nodarbinātie - tirdzniecības, ēdināšanas, transporta, sadzīves pakalpojumu sfēras darbinieki, kuri vēlas apgūt angļu valodas pamatprasmes profesionālo pienākumu veikšanai.


Mācību rezultāts

Profesionālās pilnveides programma dod iespēju apgūt profesionālās leksikas minimumu darba pienākumu veikšanai apkalpojošās nozares profesijās. Mācību procesa rezultātā jūs apgūsiet prasmes sazināties bieži sastopamās, sev pazīstamās profesionālās darbības situācijās tirdzniecības, transporta, ēdināšanas, servisa nodrošināšanas uzņēmumos. Pratīsiet sniegt un apmainīties ar informāciju sarunās pa telefonu un veikt vienkāršu lietišķo saraksti angļu valodā.

IZM licence Nr. P - 4867. Kursu noslēgumā tiek izsniegta valsts izdota apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācības notiek nelielās grupās 6 - 10 izglītojamajiem 2 - 3 reizes nedēļā. Mācību ilgums 160 mācību stundas. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Mācību ilgums atkarībā no mācību stundu skaita nedēļā ir 4 - 6 mēneši.

Mācību procesā tiek izmantoti jaunākie Oksfordas un Kembridžas universitāšu mācību līdzekļi, interneta resursi, periodika un nozares literatūra, kā arī interaktīvas metodes, situāciju simulācijas, lomu spēles un individuālas prezentācijas. Pasniedzēju konsultācijas jūsu individuālajām mācību vajadzībām.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 392 (maksā iekļautas mācību grāmatas)

Pāru nodarbībām: EUR 7.15 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30 (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties