SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Angļu valoda
Angļu valoda aviācijas darbiniekiem
        

Mērķa auditorija

Aviācijas darbinieki, kuri vēlas pilnveidot angļu valodas kompetenci aviācijas jomā, atbilstoši ICAO eksāmena prasībām.
Nepieciešamas angļu valodas zināšanas atbilstoši Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs noteiktajam B1 līmenim.


Mācību rezultāts

Jūs apgūsiet zināšanas, prasmes un iemaņas angļu valodas izmantošanai darbā aviācijas jomā, atbilstoši ICAO eksāmena prasībām. Apgūsiet prasmi brīvi sarunāties par aviācijas jautājumiem, skaidri formulēt un pamatot savu viedokli, lasīt un saprast tekstus, kas saistīti ar aviācijas jautājumiem, veidot dažādus lietišķos rakstus, veikt saraksti, uztvert un saprast dabiskā un raitā tempā runātus tekstus, lietot profesionālo leksiku darbam aviācijas jomā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācības notiek 2 - 3 reizes nedēļā rīta, dienas vai vakara grupās. Mācību ilgums 120 mācību stundas. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes (nodarbība - 90 minūtes). Mācību ilgums atkarībā no nodarbību skaita nedēļā ir 4 - 6 mēneši. Mācību procesā tiek izmantoti modernākie mācību līdzekļi, interneta resursi, kā arī interaktīvas metodes, simulācijas, lomu spēles un individuālas prezentācijas. Pieejama metodiskā bibliotēka ar nepieciešamo materiālu klāstu. Ārpus nodarbību laika iespējamas pasniedzēju konsultācijas. Ir iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 360.00 (maksā iekļautas mācību grāmatas).)

Pāru nodarbībām: EUR 7.15 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30 (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties