Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Angļu valoda

Esošais kursu piedāvājums un norādītās cenas ir spēkā līdz 31. augustam.

Angļu valodas studija pedagogiem
        

Mērķa auditorija

Pedagogi ar angļu valodas priekšzināšanām, kuri vēlas uzturēt un pilnveidot angļu sarunvalodas prasmes radošā mācību vidē un pielietot tās savā profesionālajā darbībā.


Mācību rezultāts

Programmas apguves rezultātā pedagogi uzlabos saziņas prasmes par tēmām, kas saistītas ar komandējumiem, ārzemju ceļojumiem, izglītības projektiem un profesionālo darbību.
Apgūtās valodas prasmes pedagogiem palīdzēs plašāk pielietot internetā pieejamos resursus, izmantot mobilitātes iespējas un pilnveidot savu profesionalitāti ārzemēs, iesaistīties starptautiskos izglītības projektos un mācīt priekšmetu bilingvāli.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Pirms mācību uzsākšanas - valodas prasmes līmeņa diagnostika.

Valodas apguvē tiek pielietotas diskusijas, intervijas, dialogi, grupu darbs, prezentācijas, aptaujas. Mācību ilgums - 60 mācību stundas. Mācību ilgums - 8 mēneši. Mācības notiek nelielās grupās 12 - 16 izglītojamajiem 1 reizi nedēļā.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 106.72/ Ls 75.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012152;
e-pasts: sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties