SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Angļu valoda
Angļu valoda policijas darbiniekiem
        

Mērķa auditorija

Valsts un pašvaldības policijas darbinieki.


Mācību rezultāts

Gūtas pamatzināšanas, prasmes un iemaņas angļu sarunvalodas un angļu rakstu valodas izmantošanai ikdienas un policijas darba situācijās (sarunās, jautājot un sniedzot atbildes). Gūtas prasmes rakstīt un aizpildīt dokumentus, protokolus, CV, vēstules, dienesta vēstules, e-pastus, atskaites, pārskatus.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Pirms mācību uzsākšanas - valodas prasmes līmeņa diagnostika. Mācību ilgums - 60 mācību stundas. Valodas apguvē tiek izmantotas interaktīvas metodes, situāciju simulācijas, lomu spēles un individuālas prezentācijas. Pieejama metodiskā bibliotēka ar plašu vārdnīcu, uzziņu un profesionālās leksikas apguvei nepieciešamo materiālu klāstu. Mācības notiek 1 reizi nedēļā.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 180.00

Pāru nodarbībām: EUR 7.15 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30 (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties