Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Angļu valoda

Esošais kursu piedāvājums un norādītās cenas ir spēkā līdz 31. augustam.

Angļu sarunvaloda - vidējais, augstākais līmenis
        

Mērķa auditorija

Interesenti, kuriem ir priekšzināšanas angļu valodā un kuri vēlas attīstīt savas sarunvalodas iemaņas, papildināt vārdu krājumu, izkopt prasmi runāt tekoši un ar pārliecību.


Mācību rezultāts

Vidējā līmenī jūs trenēsiet prasmes lietot valodu samērā brīvi un bez sagatavošanās. jūs pratīsiet skaidri un detalizēti runāt par dažādām ikdienas un profesionālās darbības tēmām, pamatot savu viedokli, prezentēt savas intereses, darbu, starppersonu attiecības, kultūras un vides objektus. Augstākajā līmenī jūs pilnveidosiet savas angļu valodas prasmes, lai brīvi lietotu valodu gan ikdienas situācijās, gan darba vajadzībās. Jūs pratīsiet precīzi formulēt savas domas un uzskatus, sapratīsiet garus, sarežģītus tekstus, izprotot stila atšķirības.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Valodas prasmes līmeņa diagnostikas tests pieejams mājas lapā www.zrkac.lv Sarunvalodas treniņš iespējams divos valodas apguves līmeņos - vidējā un augstākajā līmenī. Mācību ilgums katrā līmenī 60 mācību stundas. Mācību ilgums katrā modulī atkarībā no mācību stundu skaita nedēļa ir 2,5 - 4 mēneši. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Mācības notiek nelielās grupās 6 -10 izglītojamajiem 2 reizes nedēļā vakara grupās. Nodarbībās galvenā vērība tiek veltīta sarunvalodas treniņam, modelējot ikdienas saziņas situācijas.

Palīgs mācību procesā būs jaunākie Oksfordas un Kembridžas universitāšu izdotie mācību līdzekļi, kas paredzēti sarunvalodas prasmju attīstīšanai, kā arī interaktīvie audio un video mācību materiāli.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 180 (maksā iekļauti mācību materiāli)

Pāru nodarbībām: EUR 7.15 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30 (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties