Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Valsts valoda

Esošais kursu piedāvājums un norādītās cenas ir spēkā līdz 31. augustam.

Valsts valoda - pamata līmenis
        

Mērķa auditorija

Katrs, kurš vēlas sākt vai turpināt apgūt latviešu valodu pamata līmenī, lai sazinātos ikdienas sadzīves situācijās un veicot darba pienākumus, kā arī lai sagatavotos valsts valodas prasmes atestācijai un naturalizācijas eksāmenam.


Mācību rezultāts

Atbilstoši valodas prasmes apguves pamata (A) līmenim, jūs varēsiet:

  • Piedalīties īsās sarunās par ikdienā bieži veicamām darbībām, uzturēt vienkāršu dialogu, detalizēti aprakstīt ikdienas vidi un dienas kārtību;
  • Iegūt vienkāršu informāciju ceļojot, izmantot sabiedrisko transportu, nopirkt biļetes, orientēties pilsētvidē un noskaidrot atrašanās vietu;
  • Iegādāties ikdienā nepieciešamās preces un saņemt pakalpojumus;
  • Aprakstīt pagātnes notikumus un personisko pieredzi;
  • Izteikties īsi par savu profesionālo darbību un karjeru.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācības notiek nelielās grupās 6 – 10 izglītojamajiem 2 - 3 reizes nedēļā vakara grupās. Mācību ilgums 120 mācību stundas. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Mācību ilgums atkarībā no nodarbību skaita nedēļā - 4 - 6 mēneši.

Mācību procesā tiek izmantoti jaunākie mācību līdzekļi, interneta resursi, kā arī interaktīvas metodes, situāciju simulācijas, lomu spēles un individuālas prezentācijas. Pasniedzēju konsultācijas jūsu individuālajām mācību vajadzībām. 


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 360 (maksā iekļauti mācību materiāli)

Pāru nodarbībām: EUR 7.15 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30 (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties