Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Valsts valoda

Esošais kursu piedāvājums un norādītās cenas ir spēkā līdz 31. augustam.

Valsts valoda - vidējais līmenis
        

Mērķa auditorija

Katrs, kurš vēlas turpināt apgūt latviešu valodu vidējā līmenī, lai sazinātos ikdienas sadzīves situācijās un veicot darba pienākumus, kā arī lai sagatavotos valsts valodas prasmes atestācijai un naturalizācijas eksāmenam.


Mācību rezultāts

Atbilstoši valodas prasmes apguves vidējam (B) līmenim, jūs varēsiet:

  • Aktīvi piedalīties dažāda satura sarunās un diskusijās, komentēt, argumentēt un skaidri izteikt viedokli, kontrolēt savu runu un izlabot kļūdas, pārteikšanos, ja tās radījušas pārpratumu;
  • Runāt par cilvēku attiecībām, ikdienas ieradumiem un interesēm, dažādu tautu nacionālām īpatnībām, kultūru, tradīcijām, dzīves stilu, raksturot vidi un apstākļus;
  • Lietot valodu profesionālo pienākumu veikšanai, raksturot savu izglītību un profesionālo pieredzi, darba apstākļus un karjeras plānus;
  • Lietot dažādus valodas izteiksmes līdzekļus un stilus sarunas uzturēšanai līdzvērtīgā līmenī.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācības notiek nelielās grupās 6 - 10 izglītojamajiem 2 - 3 reizes nedēļā vakara grupās. Mācību ilgums 120 mācību stundas. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Mācību ilgums atkarībā no nodarbību skaita nedēļā - 4 - 6 mēneši.

Mācību procesā tiek izmantoti jaunākie mācību līdzekļi, interneta resursi, kā arī interaktīvas metodes, situāciju simulācijas, lomu spēles un individuālas prezentācijas. Pasniedzēju konsultācijas jūsu individuālo mācību vajadzību pilnveidei.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 360 (maksā iekļauti mācību materiāli)

Pāru nodarbībām: EUR 7.15 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30 (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties