Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Valsts valoda

Esošais kursu piedāvājums un norādītās cenas ir spēkā līdz 31. augustam.

Valsts valoda - augstākais līmenis
        

Mērķa auditorija

Katrs, kurš vēlas turpināt apgūt latviešu valodu augstākajā līmenī, lai brīvi sazinātos ikdienas sadzīves situācijās un profesionālajā vidē, kā arī lai sagatavotos valsts valodas prasmes atestācijai.


Mācību rezultāts

Atbilstoši valodas prasmes apguves augstākajam (C) līmenim jūs varēsiet:

  • Lietot valodu ar tādu valodas precizitāti, kas raksturīga augsta līmeņa valodas apguvēja runai, runāt brīvi, precīzi atklājot nozīmes smalkākās nianses un pareizi lietojot dažādus izteiksmes līdzekļus;
  •  Saprast un apkopot informāciju no dažādiem mutvārdu un rakstiskiem avotiem un secīgi to izklāstīt par visdažādākajām tēmām - ikdienu, darba dzīvi, kultūru, mākslu, sportu, izglītību un sabiedriskajām norisēm;
  • Izteikties spontāni, raiti un precīzi, ņemot vērā nozīmju nianses pat komplicētās situācijās, kad nepieciešams diskutēt, paust viedokli un argumentēt;
  • Precīzi un atbilstoši vēstījuma stilam izteikties rakstiski, pārzinot kā neformālo rakstu valodu, tā lietišķos rakstus.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācības notiek nelielās grupās 6 - 10 izglītojamajiem 2 - 3 reizes nedēļā vakara grupās. Mācību ilgums 120 mācību stundas. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 2 - 3 mācību stundas. Mācību ilgums atkarībā no nodarbību skaita nedēļā - 4 - 6 mēneši.

Mācību procesā tiek izmantoti jaunākie mācību līdzekļi, interneta resursi, kā arī interaktīvas metodes, situāciju simulācijas, lomu spēles un individuālas prezentācijas. Iespēja saņemt pasniedzēju konsultācijas jūsu individuālajām mācību vajadzībām.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 360. (maksā iekļauti mācību materiāli)

Pāru nodarbībām: EUR 7.15 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30 (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties