SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Biznesa sarunas un darījumu slēgšana
        

Mērķa auditorija

Uzņēmumu un organizāciju vadītāji, darbinieki, kuriem jāpiedalās sarunās un darījumu slēgšanā ar piegādātājiem, partneriem.


Mācību rezultāts

Gūta izpratne par veiksmīga sarunu procesa kritērijiem, informācijas strukturēšanu sarunā, argumentu izvēli, darījumu partneru motivēšanas iespējām.
Pilnveidota prasme pārliecināt, argumentēt, vadīt sarunas.
Apgūtas tikšanos, sarunu vadīšanas un darījumu noslēgšanas metodes, gūta pārliecība par savām spējām vadīt sarunas.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums - 8 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Nodarbībās tiek izmantots pasniedzējas stāstījums, pieredzes analīze, grupu darbs, uzdevumi, situāciju analīze, diskusijas.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 107.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties