Kursi, semināri, konferences

Pakalpojumu saņemšanas kārtība

Pakalpojums

Mērvienība

Cena EUR ar PVN

Kursu maksa

1 cilvēkam/
1 mācību stunda 45 min

Līgumcena,
bet ne mazāk kā
1.43

Individuālās nodarbības

1 cilvēkam/
1 mācību stunda 45 min

Līgumcena,
bet ne mazāk kā
14.22

Kursu un pasākumu organizēšana 

 

Līgumcena,
bet ne mazāk kā
14.22

Montesori pedagoģijas praktikums

1 mācību stunda 45 min

6.50

"FasTracKids Fundamental" programma pirmsskolas vecuma (5-7 gadi) bērniem

1 modulis (16 mācību stundas), grupā 8-10 bērni

94.00