Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” piedalās projektā
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Projekta īstenotājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
sadarbībā ar:

Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta finansējuma avots: Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem pieejamie izglītošanās veidi:

  • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
  • ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

Izglītības iestādes aktivitātes projektā:

  • neformālās izglītības programmu īstenošana

Projekta mērķa grupa:

strādājošie:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
  • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

Mācību izmaksas:

  • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
  • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Nodarbinātajiem pieejamais atbalsts projekta laikā:

Kontaktinformācija izglītības iestādē:

  • Projekta koordinators: Ilze Osīte, ilze.osite@zrkac.jelgava, 63012169

Sīkāka informācija:
Mājaslapāwww.macibaspieaugusajiem.lv un www.viaa.gov.lv

Projekta īstenošanas pamats: Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē 15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

 

ZRKAC piedāvātās izglītības programmas projekta ietvaros

Projekta aktivitātes:

Nāc mācīties Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā!

Apgūsti datu analīzi un pārskatu veidošanu ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu!

Atgriezties