Notikumu kalendārs

Semināri

10.01.2019 Seminārs par mācību un audzināšanas darba analīzes jautājumiem »

22.01.2019 Lasītprasme »

29.01.2019 Spēles "Atklāj Jelgavu 100 veidos" izmantošanas iespējas skolā »


Sanāksmes

29.01.2019 Mācību jomu vadītāju sanāksme »


Konferences

04.01.2019 Reģionālā skolotāju konference "Kompetences kā mācīšanās rezultāts" »


Kursi

02.01.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

02.01.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

02.01.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

02.01.2019 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

02.01.2019 Angļu valoda - pamata līmenis, A1-A2 Elementary »

02.01.2019 Angļu valoda - pamata līmenis, A2-B1 Pre-Intermediate »

02.01.2019 Datu analīze un pārskatu veidošana »

03.01.2019 FasTracKids skolotāju metodiskā sanāksme – praktisko darbu seminārs »

03.01.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

03.01.2019 Angļu valoda - vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

03.01.2019 Angļu valodas debašu klubs »

03.01.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

04.01.2019 Angļu valoda, Elementary: A1 - A2 »

07.01.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

07.01.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

07.01.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

07.01.2019 Angļu valodas komunikatīvā gramatika jauniešiem, Upper-intermediate: B2 »

07.01.2019 Dārza dizains un ierīkošana »

07.01.2019 Biogrāfijas analīzes metode »

07.01.2019 Angļu valoda - pamata līmenis, A1-A2 Elementary »

07.01.2019 Angļu valoda - pamata līmenis, A2-B1 Pre-Intermediate »

07.01.2019 Datu analīze un pārskatu veidošana »

07.01.2019 Individuālās nodarbības vācu valodas apguvei »

08.01.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

08.01.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

08.01.2019 Spāņu valoda iesācējiem – pamata līmenis – A1 »

08.01.2019 Angļu valoda - vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

08.01.2019 Dārza dizains un ierīkošana »

08.01.2019 Gleznošanas pamati »

08.01.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

08.01.2019 Individuālās nodarbības vācu valodas apguvei »

09.01.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

09.01.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

09.01.2019 Darba aizsardzība un drošība »

09.01.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

09.01.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

09.01.2019 Angļu valodas komunikatīvā gramatika jauniešiem, Upper-intermediate: B2 »

09.01.2019 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

09.01.2019 Angļu valoda - pamata līmenis, A1-A2 Elementary »

09.01.2019 Angļu valoda - pamata līmenis, A2-B1 Pre-Intermediate »

09.01.2019 Datu analīze un pārskatu veidošana »

09.01.2019 Lietuviešu sarunvaloda (individuālās nodarbības) »

10.01.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

10.01.2019 Biogrāfijas analīzes metode »

10.01.2019 Angļu valoda - vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

10.01.2019 Angļu valoda, Elementary: A1 - A2 »

10.01.2019 Angļu valodas debašu klubs »

10.01.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

11.01.2019 IELTS sagatavošanas kurss (Individuālās nodarbības) »

12.01.2019 Junioru universitātes nodarbības 5.-8. klasei »

12.01.2019 Individuālās nodarbības datorprasmju apguvei »

14.01.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

14.01.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

14.01.2019 Individuālās nodarbības vācu valodas apguvei »

14.01.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

14.01.2019 Angļu valodas komunikatīvā gramatika jauniešiem, Upper-intermediate: B2 »

14.01.2019 Dārza dizains un ierīkošana »

14.01.2019 Biogrāfijas analīzes metode »

14.01.2019 Angļu valoda - pamata līmenis, A1-A2 Elementary »

14.01.2019 Angļu valoda - pamata līmenis, A2-B1 Pre-Intermediate »

14.01.2019 Individuālās nodarbības vācu valodas apguvei »

15.01.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

15.01.2019 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator (individuālās nodarbības) »

15.01.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

15.01.2019 Jauniešu atbalsta grupas "Jaunie līderi" 1. nodarbība "Mērķu meistarklase jeb kā sasniegt vēlamo" »

15.01.2019 Spāņu valoda iesācējiem – pamata līmenis – A1 »

15.01.2019 Angļu valoda - vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

15.01.2019 Dārza dizains un ierīkošana »

15.01.2019 Gleznošanas pamati »

15.01.2019 Angļu valoda, Elementary: A1 - A2 »

15.01.2019 Lietuviešu sarunvaloda (individuālās nodarbības) »

15.01.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

15.01.2019 “Kā rotaļājas bērns no 1 līdz 3 gadiem. Kustību attīstība un spēlēšanās.” »

16.01.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

16.01.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

16.01.2019 Darba aizsardzība un drošība »

16.01.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

16.01.2019 Metodiskā atbalsta skolas nodarbība (1. un 2. grupa) »

16.01.2019 Konkursa "Laiks iespējām" atbalsta nodarbība »

16.01.2019 Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi »

16.01.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

16.01.2019 Angļu valodas komunikatīvā gramatika jauniešiem, Upper-intermediate: B2 »

16.01.2019 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

16.01.2019 Angļu valoda - pamata līmenis, A1-A2 Elementary »

16.01.2019 Angļu valoda - pamata līmenis, A2-B1 Pre-Intermediate »

16.01.2019 Mājās gatavota dabiska kosmētika »

16.01.2019 Biznesa angļu valoda (individuālās nodarbības) »

17.01.2019 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator (individuālās nodarbības) »

17.01.2019 Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi »

17.01.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

17.01.2019 Angļu valoda - vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

17.01.2019 Angļu valoda, Elementary: A1 - A2 »

17.01.2019 Angļu valodas debašu klubs »

17.01.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

18.01.2019 Skolēna rakstītprasmes attīstība un tekstveides pamatprincipi »

18.01.2019 IELTS sagatavošanas kurss (Individuālās nodarbības) »

21.01.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

21.01.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

21.01.2019 Individuālās nodarbības vācu valodas apguvei »

21.01.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

21.01.2019 Angļu valodas komunikatīvā gramatika jauniešiem, Upper-intermediate: B2 »

21.01.2019 Dārza dizains un ierīkošana »

21.01.2019 Biogrāfijas analīzes metode »

21.01.2019 Angļu valoda - pamata līmenis, A1-A2 Elementary »

21.01.2019 Angļu valoda - pamata līmenis, A2-B1 Pre-Intermediate »

21.01.2019 Individuālās nodarbības vācu valodas apguvei »

22.01.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

22.01.2019 Pilnas pašizmaksas aprēķināšana, cenu veidošanas pamatprincipi un bezzaudējuma punkta noteikšana »

22.01.2019 Pirmie soļi video izveidē: darbs ar programmu Microsoft fotoattēli »

22.01.2019 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator (individuālās nodarbības) »

22.01.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

22.01.2019 Jauniešu atbalsta grupas "Jaunie līderi" 2. nodarbība "Mērķu meistarklase jeb kā sasniegt vēlamo" »

22.01.2019 Spāņu valoda iesācējiem – pamata līmenis – A1 »

22.01.2019 Angļu valoda - vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

22.01.2019 Dārza dizains un ierīkošana »

22.01.2019 Angļu valoda, Elementary: A1 - A2 »

22.01.2019 Lietuviešu sarunvaloda (individuālās nodarbības) »

22.01.2019 Šūšanas pamati »

22.01.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

23.01.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

23.01.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

23.01.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

23.01.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

23.01.2019 Angļu valodas komunikatīvā gramatika jauniešiem, Upper-intermediate: B2 »

23.01.2019 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

23.01.2019 Biogrāfijas analīzes metode »

23.01.2019 Angļu valoda - pamata līmenis, A1-A2 Elementary »

23.01.2019 Angļu valoda - pamata līmenis, A2-B1 Pre-Intermediate »

23.01.2019 Mājās gatavota dabiska kosmētika »

23.01.2019 Biznesa angļu valoda (individuālās nodarbības) »

24.01.2019 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator (individuālās nodarbības) »

24.01.2019 Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā »

24.01.2019 21. gadsimta prasmes izglītībā »

24.01.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

24.01.2019 Individuālās nodarbības datorprasmju apguvei »

24.01.2019 Angļu valoda - vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

24.01.2019 Angļu valoda, Elementary: A1 - A2 »

24.01.2019 Šūšanas pamati »

24.01.2019 Angļu valodas debašu klubs »

24.01.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

25.01.2019 Individuālās nodarbības latviešu valodas apguvei »

25.01.2019 IELTS sagatavošanas kurss (Individuālās nodarbības) »

26.01.2019 Junioru universitātes nodarbības 5.-8. klasei »

26.01.2019 Individuālās nodarbības datorprasmju apguvei »

28.01.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

28.01.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

28.01.2019 Individuālās nodarbības vācu valodas apguvei »

28.01.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

28.01.2019 Angļu valodas komunikatīvā gramatika jauniešiem, Upper-intermediate: B2 »

28.01.2019 Latviešu valodas nodarbība »

28.01.2019 Dārza dizains un ierīkošana »

28.01.2019 Biogrāfijas analīzes metode »

28.01.2019 Angļu valoda - pamata līmenis, A1-A2 Elementary »

28.01.2019 Angļu valoda - pamata līmenis, A2-B1 Pre-Intermediate »

28.01.2019 Individuālās nodarbības vācu valodas apguvei »

29.01.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

29.01.2019 Pirmie soļi video izveidē: darbs ar programmu Microsoft fotoattēli »

29.01.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

29.01.2019 Spāņu valoda iesācējiem – pamata līmenis – A1 »

29.01.2019 Angļu valoda - vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

29.01.2019 Dārza dizains un ierīkošana »

29.01.2019 Angļu valoda, Elementary: A1 - A2 »

29.01.2019 Lietuviešu sarunvaloda (individuālās nodarbības) »

29.01.2019 Šūšanas pamati »

29.01.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

29.01.2019 Individuālās nodarbības vācu valodas apguvei »

29.01.2019 Fotografēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

30.01.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

30.01.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

30.01.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

30.01.2019 Mācību satura reformas ieviešanas atbalsta mācības »

30.01.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

30.01.2019 Angļu valodas komunikatīvā gramatika jauniešiem, Upper-intermediate: B2 »

30.01.2019 Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem (bez priekšzināšanām) »

30.01.2019 Vadības psiholoģijas praktiskie aspekti. Kļūdas un iespējas »

30.01.2019 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

30.01.2019 Biogrāfijas analīzes metode »

30.01.2019 Angļu valoda - pamata līmenis, A1-A2 Elementary »

30.01.2019 Angļu valoda - pamata līmenis, A2-B1 Pre-Intermediate »

30.01.2019 "Topošo vecāku skola" »

30.01.2019 Biznesa angļu valoda (individuālās nodarbības) »

31.01.2019 Metodiskā atbalsta skolas nodarbība (1. un 2. grupa) »

31.01.2019 Konkursa "Laiks iespējām" atbalsta nodarbība »

31.01.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

31.01.2019 Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem (ar priekšzināšanām) »

31.01.2019 Individuālās nodarbības datorprasmju apguvei »

31.01.2019 Angļu valoda - vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

31.01.2019 Angļu valoda, Elementary: A1 - A2 »

31.01.2019 Šūšanas pamati »

31.01.2019 Angļu valodas debašu klubs »

31.01.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

31.01.2019 Fotografēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

07.01.2019 Pieteikumu iesniegšana konkursam "Laiks iespējām" »

15.01.2019 Latviešu valodas un literatūras olimpiādes 8.-9. kl. darbu labošana »

15.01.2019 Skolēnu pieteikumu valsts pārbaudījumiem reģistrēšana VPIS »


Sporta sacensības

16.01.2019 Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles basketbolā "Oranžā bumba" »


Pasākumi

04.01.2019 "PET Baltija" balva vidusskolēniem par augstiem mācību sasniegumiem fizikā, ķīmijā un bioloģijā »

21.01.2019 Sākumskolas jomas diena »