Metodiskās mācību jomas

Informācija tiek atjaunota

Valodu joma

Mācību jomas vadītājs/-i

E-pasts:
E-pasts:

Sociālā un pilsoniskā joma

Mācību jomas vadītājs/-i

E-pasts:

Tehnoloģiju joma

Mācību jomas vadītājs/-i

E-pasts:
E-pasts:

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma

Mācību jomas vadītājs/-i

E-pasts:
E-pasts:

Dabaszinātņu joma

Mācību jomas vadītājs/-i

E-pasts:
E-pasts:

Matemātikas joma

Mācību jomas vadītājs/-i

E-pasts:
E-pasts:

Veselības un fiziskās aktivitātes joma

Mācību jomas vadītājs/-i

E-pasts:

Sākumskolas joma

Mācību jomas vadītājs/-i

E-pasts:
E-pasts:

Pirmsskolas joma

Mācību jomas vadītājs/-i

E-pasts:

Plašāka skolēna izglītības pieredze

Mācību jomas vadītājs/-i

E-pasts:

Iekļaujoša izglītība

Mācību jomas vadītājs/-i

E-pasts: