Metodiskās mācību jomas

Valodu joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Agita Ozoliņa Jelgavas Valsts ģimnāzija E-pasts: agitaozolina@inbox.lv
Inga Strode Jelgavas Valsts ģimnāzija E-pasts: Inga.elina@inbox.lv

Gada plānsLejuplādēt

Sociālā un pilsoniskā joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Kristine Romanovska Jelgavas 4. vidusskola E-pasts: kristine.romanovska2@gmail.com
E-pasts:

Gada plānsLejuplādēt

Tehnoloģiju joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Sanita Titova Jelgavas Valsts ģimnāzija E-pasts: sanal24@inbox.lv

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Daina Blūma Jelgavas Valsts ģimnāzija E-pasts: d.bluma@inbox.lv

Gada plānsLejuplādēt

Dabaszinātņu joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Kārlis Daģis Jelgavas Valsts ģimnāzija E-pasts: dagiskarlis@gmail.com

Gada plānsLejuplādēt

Matemātikas joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Margita Jirgensone Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija E-pasts: margita@inbox.lv

Gada plānsLejuplādēt

Veselības un fiziskās aktivitātes joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Maija Actiņa JPPI "Sporta servisa centrs" E-pasts: Maija.Actina@sports.jelgava.lv

Gada plānsLejuplādēt

Sākumskolas joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Dzintra Zingule Jelgavas Centra pamatskola E-pasts: dzinzin@inbox.lv
Evija Dinsberga Jelgavas Centra pamatskola E-pasts: evijamai@inbox.lv

Gada plānsLejuplādēt

Pirmsskolas joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Ludmila Kudreņicka PII "Zīļuks" E-pasts: ludmila.kudrenicka@izglitiba.jelgava.lv

Gada plānsLejuplādēt