Metodiskās mācību jomas

Valodu joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Iveta Lokmane Šabovica Jelgavas Valsts ģimnāzija t.: 26157702 E-pasts: ivis258@inbox.lv
Inga Strode Jelgavas Valsts ģimnāzija t.: 29726833 E-pasts: Inga.elina@inbox.lv

Gada plānsLejuplādēt

Sociālā un pilsoniskā joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Kristine Romanovska Jelgavas 4. vidusskola t.: 27781787 E-pasts: kristine.romanovska2@gmail.com;

Tehnoloģiju joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Uģis Pekša Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas 4. sākumskola E-pasts: ugis.peksa@inbox.lv
Sanita Titova Jelgavas Valsts ģimnāzija t.: 29578599 E-pasts: sanal24@inbox.lv

Gada plānsLejuplādēt

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Eva Lukjanska Jelgavas Centra pamatskola t.: 26812571 E-pasts: lindstrema@inbox.lv
Lita Vēvere Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija t.: 26466692 E-pasts: lita.vevere@gmail.com

Dabaszinātņu joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Agija Lāce Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija E-pasts: agija.lace@gmail.com
Kārlis Daģis Jelgavas Valsts ģimnāzija t.: 28393489 E-pasts: dagiskarlis@gmail.com

Gada plānsLejuplādēt

Matemātikas joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Margita Jirgensone Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija t.: 29118806 E-pasts: margita@inbox.lv

Gada plānsLejuplādēt

Veselības un fiziskās aktivitātes joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Maija Actiņa JPPI "Sporta servisa centrs" t.: 29215311 E-pasts: Maija.Actina@sports.jelgava.lv

Gada plānsLejuplādēt

Sākumskolas joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Dzintra Zingule Jelgavas Centra pamatskola E-pasts: dzinzin@inbox.lv
Evija Dinsberga Jelgavas Centra pamatskola t.: 29712134 E-pasts: evijamai@inbox.lv

Gada plānsLejuplādēt

Pirmsskolas joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Inga Vicupa PII "Ķipari" t.: 29904528 E-pasts: inga.vicupa@izglitiba.jelgava.lv

Gada plānsLejuplādēt