Metodiskās mācību jomas

Valodu joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Agita Ozoliņa Jelgavas Valsts ģimnāzija E-pasts: agitaozolina@inbox.lv
Inga Strode Jelgavas Valsts ģimnāzija E-pasts: Inga.elina@inbox.lv

Sociālā un pilsoniskā joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Kristine Romanovska Jelgavas 4. vidusskola E-pasts: kristine.romanovska2@gmail.com
E-pasts:

Tehnoloģiju joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Uģis Pekša Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas 4. sākumskola E-pasts: ugis.peksa@inbox.lv
Sanita Titova Jelgavas Valsts ģimnāzija E-pasts: sanal24@inbox.lv

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Lita Vēvere Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija E-pasts: lita.vevere@gmail.com

Dabaszinātņu joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Agija Lāce Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija E-pasts: agija.lace@gmail.com
Kārlis Daģis Jelgavas Valsts ģimnāzija E-pasts: dagiskarlis@gmail.com

Matemātikas joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Margita Jirgensone Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija E-pasts: margita@inbox.lv

Veselības un fiziskās aktivitātes joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Maija Actiņa JPPI "Sporta servisa centrs" E-pasts: Maija.Actina@sports.jelgava.lv

Sākumskolas joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Dzintra Zingule Jelgavas Centra pamatskola E-pasts: dzinzin@inbox.lv
Evija Dinsberga Jelgavas Centra pamatskola E-pasts: evijamai@inbox.lv

Pirmsskolas joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Inga Vicupa PII "Ķipari" E-pasts: inga.vicupa@izglitiba.jelgava.lv