Sākums › Bibliotēka › Noderīgas saites
Noderīgas saites

Zinātniskie meklētāji:


www.base-search.net - daudznozaru akadēmiskās informācijas resursu meklētājs, kas satur vairāk kā 20 miljonus informācijas resursus dažādās valodās no aptuveni 1400 dažādu valstu organizācijām.

http://scholar.google.lv/  dažādu nozaru zinātnisku, recenzētu publikāciju, grāmatu, tēžu, tehnisku pārskatu u.c. dokumentu meklētājs.

www.scirus.com - Scirus ir visaptverošs zinātniskās informācijas meklētājs internetā, kas informāciju meklē vairāk kā 250 miljonos ar zinātni saistītās interneta lappusēs. Rezultātu meklēšana notiek paralēli pilno tekstu žurnālos (no datu bāzēm ScienceDirect, BioMed Central u.c.), un citos interneta resursos.

http://www.techxtra.ac.uk/ - bezmaksas pakalpojums informācijas meklēšanai inženierzinātnēs, matemātikā un datorzinātnē.

 

Universālie meklētāji:


www.altavista.com - daudzvalodīga meklēšana, pieprasījumi vienkāršu jautājumu formā.

www.ask.com - meklētājs, kurā pieprasījumu var noformulēt jautājumu veidā.

www.google.com - meklētājs, kas piegādā atbilstošus rezultātus lietotājiem visā pasaulē parasti ātrāk nekā pussekundē.

www.rambler.ru - meklēšanas sistēma krievu valodā, kas liela uzmanību velta krievu valodas morfoloģijas jautājumiem pieprasījumu noformulēšanā

www.yandex.ru - otrs lielākais neangliskais meklēšanas serviss pēc ķīniešu meklētāja Baidu (www.baidu.com). Meklētājprogrammu Yandex var uzskatīt par veiksmīgāko no visiem Krievijas interneta projektiem. Pie šī meklētāja plusiem jāpiemin kievu valodas morfoloģijas īpatnību ievērošanu, daudz noderīgu palīgresursu, piemēram, Yandex nauda (ērts un viegls palīgs kā apmaksāt rēķinus caur internetu nemaksājot komisijas naudu (bet šī fīča domāta tikai Krievijas lietotājiem), Yandex ziņas, Yandex kartes.

 

Metameklētāji:


www.metacrawler.com - meklētājs, kurš informācijas meklēšanā izmanto vairākus vadošos interneta meklētājus (Google, Yahoo!, Bing, Ask.com, About.com, MIVA, LookSmart).

http://wii.yippy.com/ - meta meklētājs, kurš informācijas meklēšanā izmanto vairākus vadošos interneta meklētājus (mamma, dogpile, google, ask u.c.) un līdzīgos rezultātus apvieno grupās jeb klasēs, taču rezultātu interpretāciju nodrošina pats.

 

Datu bāzes:


http://bookshop.europa.eu - Eiropas Savienības Grāmatu veikals ar brīvu pieeju ES publikāciju pilnajiem tekstiem.

http://data.csb.gov.lv - LR Centrālās statistikas pārvaldes datubāze, kurā atrodami statistiskie dati par sociālekonomiskajiem procesiem Latvijā un pieejama informācija par svarīgākajiem makroekonomiskajiem rādītājiem, demogrāfiju, nodarbinātību, inflāciju, ārējo tirdzniecību, veselības aprūpi, izglītību, zinātni, kultūru, rūpniecību, būvniecību un citām sfērām. Tematiskajās sadaļās pieejami ikgadējie statistikas dati sākot no 1990. gada līdz pēdējam pieejamajam periodam.

http://www.eoearth.org/ - uzziņu datubāze par Zemi, tās dabisko vidi un tās mijiedarbību ar sabiedrību. Enciklopēdijas rakstu autori ir zinātnieki, profesionāļi un pedagogi.

http://www.bartleby.com/ - datubāze piedāvā bezmaksas pieeju, elektronisku informācijas meklēšanu daudzās uzziņu, dzejas, daiļliteratūras un populārzinātniskās literatūras grāmatās.

http://bibliotekar.ru/ - elektroniskā datu bāze Krievijas un pasaules vēstures, kultūras un mākslas jomā. Iekļauj grāmatas, periodiskās literatūras publikācijas, gleznu reprodukcijas, uzziņu un tehniskās literatūras pilntekstus, kas lieti noderēs dažādās mācību iestādēs un pašizaugsmes un pašizglītības nolūkos.

http://www.hermitagemuseum.org - Ermitāžas muzeja tīmekļa vietne ar iespējām apskatīties muzeja vēsturi, ekspozīcijas un apskatīties uz muzeju arī virtuālās ekskursijas formā.

http://www.artcyclopedia.com/ - datu bāze par slavenākajiem māksliniekiem, kur apkopotas ziņas gan par autoriem, gan atrodamas viņu gleznu reprodukcijas ļoti labā kvalitātē.

http://konan.3dn.ru/ - Tīmekļa vietne krievu valodā par Seno laiku vēsturi.

http://www.hyperhistory.com/online_n2/History_n2/a.html - enciklopēdiska tipa tīmekļa vietne vēsturē (angļu valodā), kas satur informāciju par vēstures periodiem sākot no Seno laiku vēstures līdz mūsdienām, tajā atrodama informācija par svarīgākajiem notikumiem un personībām vēstures lapaspusēs.

http://www.webmath.ru/ ; http://www.reshmat.ru/index.html - matemātisko uzdevumu risināšana On-line vidē.

http://www.virtulab.net/ - virtuāli izglītojoša laboratorija dabaszinātnēs ar video materiāliem par dažādiem eksperimentiem ķīmijā, fizikā.

 

Elektroniskās bibliotēkas:


http://www.globusz.com/ - izdevniecības Globus brīvpieejas e-grāmatas internetā. Pieejamas daiļliteratūras grāmatas pieaugušajiem un bērniem, dzeja, grāmatas biznesā, ekonomikā, datorzinātnē, vēsturē un citās zinātnēs. Kategorijas, kā arī autoru uzvārdi sakārtoti alfabētiskajā secībā.

http://books.google.com/ - Google grāmatu meklētājs. Grāmatas pieejamas vairākos veidos - Full view (pilna grāmata), Limited view (grāmatas daļas), Snipped view (bibliogrāfiskā informācija un īss apraksts), No Preview Available (tikai bibliogrāfiskā informācija).

http://www.gutenberg.org - senākais interneta bezmaksas grāmatu projekts, kur pieejamas vairāk kā 20 000 grāmatas elektroniskā teksta formātā. Datubāzē pārsvarā pieejama daiļliteratūras klasika - grāmatas angļu un citās valodās, kas publicētas pirms 1923. gada. Šīs grāmatas ir brīvas no autortiesībām un tās drīkst lasīt un kopēt ikviens bez maksas. Project Gutenberg mērķis ir padarīt grāmatas pieejamas pēc iespējas plašākai publikai.

http://www.europeana.eu - Europeana ir Eiropas digitālā bibliotēka ar vairākiem miljoniem digitālo materiālu no Eiropas muzeju, arhīvu, bibliotēku un citām kultūras kolekcijām, tai skaitā no Britu bibliotēkas, Nīderlandes Rijksmuseum un Parīzes Luvras. Europeana satur attēlus (gleznas, zīmējums, kartes, fotogrāfijas u.c.), tekstus (grāmatas, laikrakstus, vēstules u.c.), skaņas (mūziku un mutvārdu tekstus) un video ierakstus no filmām, ziņu un TV raidījumiem.

http://www.periodika.lv - Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcija „Periodika” piedāvā ap 40 laikrakstus un žurnālus no 1895. līdz 1957. gadam latviešu, vācu un krievu valodās. Saskaņā ar autortiesībām, internetā publiski pieejami tikai tie izdevumi, kas izdoti pirms 1938. gada 1. jūlija.

http://onlinelibrary.wiley.com/ - nodrošina integrētu pieeju vairāk nekā 4 miljoniem rakstu no žurnāliem, 10 000 elektroniskajām grāmatu, tāpat arī zinātniskajām pētnieciskajām publikācijām dažādās nozarēs.

http://www.wdl.org/en/ - misija - padarīt pieejamus Internetā nozīmīgus materiālus no valstīm visā pasaulē, bez maksas un vairākās valodās. šobrīd ir pieejami apskatei 1180 objekti no visiem pasaules reģioniem, sākot ar 8000 gadu p.m.ē. līdz pat mūsdienām. Pasaules Digitālā bibliotēka gan neapstājas vienīgi pie attēlu atrādīšanas, bet ir pieejamas arī pilnā apjomā ieskanētas un lejupielādējamas grāmatas, žurnāli, manuskripti, kartes, video, fotogrāfijas, skaņu ieraksti. Pie tam, kārtojami un filtrējami pēc dažādiem papildus nosacījumiem.

http://www.pedlib.ru/ - pilntekstu elektroniskā bibliotēka pedagoģijas un tās nozaru, kā arī medicīnas zinātnes un humanitāro zinātņu jomā, kura ikdienā tiek papildināta ar populārzinātniskiem un zinātniskiem izdevumiem, grāmatām, raktiem no periodikas. Bibliotēkas fonds vairāk attiecināms bērnu audzināšanas un izglītošanas tematikai.

http://www.litmir.net/  - pilntekstu grāmatu bibliotēka, kurā apkopotas arī jaunākās daiļliteratūras grāmatas krievu valodā. Ir iespēja grāmatas lasīt tiešsaistē un arī lejupielādējot.