Projekts jauniešiem "PROTI un DARI!"

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) kā stratēģiskais partneris iesaistījies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Jelgavas pilsētas domes īstenotajā projektā „PROTI un DARI!”.

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projektā iesaistītie jaunieši jau sākuši izmantot iespēju saņemt konsultācijas pie ZRKAC karjeras konsultantes Līgas Dambergas.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2016. gada 8. jūlija līdz 2018. gada 31. oktobrim. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts.

Vairāk par projektu.

Atgriezties