Koučinga metodisko paņēmienu izmantošana komunikācijas procesā
Publicēts: Otrdien, 2017. gada 4. jūlijā 17:04

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā 23. augustā pl. 10:00-17:00 notiks kursi pamatskolas pedagogiem un klašu audzinātājiem "Koučinga metodisko paņēmienu izmantošana komunikācijas procesā".

Programmas apjoms – 8 stundas, kuru laikā tiks pilnveidotas skolotāju zināšanas par koučinga izmantošanas iespējām komunikācijas procesā. Realizācijas procesā pedagogi iegūs un nostiprinās zināšanas par koučinga pamatprincipiem un filozofiju, apgūs prasmes un iemaņas koučinga metožu izmantošanai praksē un veidos metodisko paņēmienu kopu, kuru izmantot savā skolā un klasē.

Lektori: Andris Krieķis mg. paed., Zane Ezeriņa mg. oec.

Kursu dalībnieki saņems ZRKAC apliecību saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 662.

Kursu dalības maksa - 17 EUR.

Lūdzam kursu dalībniekus pieteikt līdz 18. augustam, rakstot uz e-pastu:
 dace.petersone-gutmane@zrkac.jelgava.lv vai zvanot pa tālruni: 63012153.

Atgriezties