Jelgavas pilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde
Publicēts: Trešdien, 2017. gada 16. augustā 13:43

Vieta: Jelgavas izglītības pārvalde, Svētes ielā 22
Atbildīgais: G. Auza

Dalībnieki: izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

Atgriezties