Praktisko darbu darbnīca
Publicēts: Otrdien, 2017. gada 3. oktobrī 18:52

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: I. Dakne

Dalībnieki: pirmsskolas izglītības skolotāji

Atgriezties