Microsoft IT akadēmija
Publicēts: Ceturtdien, 2017. gada 2. novembrī 16:24

Vieta: ZRKAC
Atbildīgais: A. Škinča

Dalībnieki: 10. - 12. kl. skolēni

 

Informācija:
tālr.:  63012154
e-pasts: antra.skinca@zrkac.jelgava.lv

Atgriezties