Microsoft IT akadēmija
Publicēts: Ceturtdien, 2017. gada 2. novembrī 16:24

Vieta: ZRKAC
Atbildīgais: A. Škinča

Dalībnieki: 10. - 12. kl. skolēni

Atgriezties