Mācību saturs un pieeja mūsdienīgas, lietpratīgas izglītības īstenošanai
Publicēts: Piektdien, 2017. gada 29. decembrī 11:27
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: A. Ozoliņa, I. Leilande

Dalībnieki: valodu skolotāji

Pieteikšanās elektroniski: http://ej.uz/valodujoma

Atgriezties