Izglītība mūsdienīgai lietpratībai. Jaunais mācību saturs un pieeja
Publicēts: Piektdien, 2017. gada 29. decembrī 12:22

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: I. Līce-Zikmane

Dalībnieki: mājturības un tehnoloģiju skolotāji

Atgriezties