Pēctecība pārejā no pirmsskolas uz sākumskolu
Publicēts: Otrdien, 2018. gada 2. janvārī 11:28

Vieta: Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
Atbildīgais: S. Joma

Dalībnieki: Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas un PII “Zemenīte”, “Kamolītis”, ”Ķipari”, “Kāpēcīši” izglītības speciālisti

Atgriezties