Bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu koncerts "Mūsu mājā dejo tā"
Publicēts: Otrdien, 2018. gada 2. janvārī 13:13

Vieta: Jelgavas pilsētas kultūras nams, Kr. Barona iela 6
Atbildīgais: G. Auza, I. Mazūdre, A. Skrastiņa

Dalībnieki: izglītojamie, vecāki, izglītības iestāžu vadītāji, vadītāju vietnieki

Atgriezties