Atklātās stundas latviešu valodā 9. klasei
Publicēts: Pirmdien, 2018. gada 5. februārī 12:06

Vieta: Jelgavas Valsts ģimnāzija (Jelgavas pilī, 143. kab.)
Atbildīgais: R. Matrosova

Dalībnieki: pilsētas latviešu valodas skolotāji (pieteikties: vgim@izglitiba.jelgava.lv)

Atgriezties