Projekta SAM 8.3.4. "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" koordinatoru darba sanāksme
Publicēts: Pirmdien, 2018. gada 5. februārī 12:08

Vieta: Jelgavas izglītības pārvalde, Svētes ielā 22
Atbildīgais: L. Vilcāne

Dalībnieki: projekta koordinatori

Atgriezties