Ceļojošās izstādes "Ķeguma HES – Latvijas enerģētikas lepnums" atklāšana
Publicēts: Pirmdien, 2018. gada 5. februārī 12:22

Vieta: Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
Atbildīgais: I. Mazūdre, V. Maido, I. Radčenko

Dalaībnieki: izglītojamie, vecāki, pedagogi

Laiks tiks precizēts

Atgriezties