Iekļaujošas izglītības īstenošana izglītības iestādē
Publicēts: Pirmdien, 2018. gada 5. februārī 16:16

Vieta: PII "Zīļuks"
Atbildīgais: I. Vanaga

Dalībnieki: PII "Zīļuks" speciālisti

Laiks tiks precizēts

Atgriezties