Apgūsti datu analīzi un pārskatu veidošanu ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu!
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs aicina ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros pilnveidot profesionālo kompetenci, apgūstot neformālās izglītības programmu "Datu analīze un pārskatu veidošana".

Iepriekšējā izglītība: Labas prasmes datoru lietošanā un pamatzināšanas MS Excel
Pedagogi: Vladimirs Judins
Mācību ilgums: 1.5 mēneši (40 h)
Grupas lielums: 8 - 12 personas
Norises laiki: O: 17:30 - 19:45; C: 17:30 - 19:45
Kopējā mācību maksa*: 180.00 EUR
Līdzmaksājums 10%*: 18,00 EUR

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.


Kas var pieteiktes?

strādājošie:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
 • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

 • vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesiju grupās:
  • pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki
  • kvalificēti strādnieki un amatnieki
  • iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri
  • vienkāršajās profesijās strādājošie
 • vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam"
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu

Pieteikšanās līdz 16. aprīlim!

Iesniedzamie dokumenti:

 • aizpildīta pieteikuma veidlapa
 • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

Dokumentu iesniegšana:

 • Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, Svētes iela 33, 301. kabinetā, pirmdienās pl. 15:00 - 20:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 9:00 - 18:00, pusdienas pārtraukums 13:00 - 14:00
 • E-pasts uzziņām: ilze.osite@zrkac.jelgava.lv, tālrunis: 63012169, 20229769

Vairāk par projektu šeit

Atgriezties