21. gadsimta prasmju attīstīšana klases stundās
Publicēts: Pirmdien, 2018. gada 4. jūnijā 11:14

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: L. Damberga

Dalībnieki: 7. – 12. klašu audzinātāji

Kursu programmas anotācija

Atgriezties