Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)"- Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)"
Publicēts: Piektdien, 2018. gada 8. jūnijā 16:47
Atgriezties