Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā
Publicēts: Trešdien, 2018. gada 17. oktobrī 13:37
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

2. novembrī pl. 13:00 – 17:30 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā notiks kursi pedagogiem “Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā” (6 st.).

Programma veidota saskaņā ar MK noteikumiem nr. 480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”.

Pedagogi pilnveidos profesionālo sagatavotību audzināšanas darbībai, apgūstot pozitīvās audzināšanas metodes, kas sekmē izglītojamā veiksmīgai dzīvei nepieciešamo iemaņu izkopšanu, brīvas domāšanas un rīcības izpausmes; uzlabos prasmi sadarboties ar ģimeni vienotu audzināšanas mērķu sasniegšanā; apgūs efektīvus stresa pārvarēšanas un profesionālās izdegšanas profilakses paņēmienus.

Pasniedzēja – psiholoģe Iveta Aunīte.

Kursu dalībnieki saņems ZRKAC apliecības saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 569.

Dalības maksa – EUR 11.00.

Lūdzam kursu dalībniekus pieteikties līdz 26. oktobrim, rakstot uz e pastu inta.leilande@zrkac.jelgava.lv vai zvanot pa tālruni: 63012153.

Atgriezties