Skolēnu pieteikumu valsts pārbaudījumiem reģistrēšana VPIS
Publicēts: Trešdien, 2019. gada 2. janvārī 18:33

Vieta: Jelgavas pilsētas izglītības iestādes
Atbildīgais: L. Stepanova

Dalībnieki: direktora vietnieki izglītības jomā

Līdz 15. janvārim

Atgriezties