21. gadsimta prasmes izglītībā
Publicēts: Ceturtdien, 2019. gada 17. janvārī 15:26
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: L. Damberga

Dalībnieki: pedagogi

Kursu programmas anotācija

Atgriezties