„Atbalsts matemātikas un dabaszinību pedagogiem un skolēniem mācību procesa pilnveidošanai lingvistiski neviendabīgā vidē un pārejai uz mācībām latviešu valodā” (LVA)
Publicēts: Piektdien, 2019. gada 1. februārī 12:03

Vieta: ZRKAC
Atbildīgais: I. Leilande

Dalībnieki: matemātikas un dabaszinību pedagogi

Atgriezties