Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim"
Publicēts: Otrdien, 2019. gada 5. februārī 19:55

Informācija:
tālr.:  63012159, 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv

Apmācību piedāvājums bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kuri saņēmuši apmācību kuponu

Apmācības tiek īstenotas sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru ESF projektu „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001  ietvaros.

Atgriezties