Ko darīt pēc vidusskolas?
Publicēts: Pirmdien, 2019. gada 4. martā 17:55

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) piedāvā 12. klases skolēniem nodarbību, kuras laikā varēs izvērtēt savas ieceres, plānus, studiju virzienus no diviem aspektiem jeb domāšanas veidiem – racionālā (atbild kreisā smadzeņu puslode) un intuitīvā (atbild labā smadzeņu puslode).

12. klase ir laiks, kad jāpieņem lēmums par to, ko darīt tālāk. Ir jaunieši, kuri ir izlēmuši, bet daudzi vēl apsver iespējas.

Katrs cilvēks ir unikāls, tāpat kā viņa domāšanas veids un pasaules uztvere, arī lēmumi tiek pieņemti dažādi. Cilvēku domāšanu nosaka smadzeņu darbības īpatnības, vai mēs esam vairāk radoši, mākslinieciski haotiski vai mīlam kārtību visās lietās, esam racionāli un loģiski. Abas smadzeņu puslodes atrodas savstarpējā mijiedarbībā, tomēr katram no mums viena ir vadošā. Arī smadzeņu pusložu darbība ietekmē mūsu izvēles.

Nodarbības ilgums ir 40 minūtes un tā var notikt jums vēlamā vietā un laikā. Nodarbību var pieteikt klases audzinātājs visai klasei (skolā vai ZRKAC), vai arī pieteikties var paši jaunieši, vēlamais grupas lielums 4 – 10 cilvēki (ZRKAC).

Svarīgi! Uz nodarbību jāierodas ar izvēles idejām un variantiem (no 3 līdz 20 iespējām).

Bonuss? Būsi pilnveidojis lēmuma pieņemšanas prasmi.

Informācija un pieteikšanās: rakstot uz e-pastu liga.damberga@zrkac.jelgava.lv vai zvanot pa tālr. 63012163.

Atgriezties